Valmennuskokonaisuudet yrityksille

Valmennuskokonaisuudet yrityksille

Kyky johtaa itseään ja olla onnellinen ovat työelämän tärkeimpiä taitoja nyt ja tulevaisuudessa. Ilman näitä ei ole mahdollisuutta pitkäjänteiseen rakentavaan kehitykseen ja toimintakulttuuriin. On aika siirtää huomio prosessien optimoinnista niitä toteuttavien ihmisten optimointiin. Kyky johtaa itseään ja olla onnellinen vahvistavat kestävästi niin motivaatiota, hyvinvointia kuin toiminta- ja suorituskykyäkin.

Itsensä johtamisen valmennuskokonaisuus

Tämä valmennuskokonaisuus, niin itsensä kuin työn järjestämiseen ja johtamiseen alati muuttuvassa (hektisessä) ympäristössä, koostuu yleisimmin 4-6 kerran sessioista vaikkapa seuraavin sisällöin:

 • Toimintaa ohjaavat ajatukset
 • Stressi ja sen tunnistaminen
 • Tuloksellisen toiminnan ketju
 • Toiminnan esteiden purkaminen
 • Onnistumisen sisäinen työ
 • Tavoitteesta todeksi – minimi, mediumi ja optimi

Jokainen valmennuskerta sisältää:

 • faktaa aiheen ympäriltä
 • keskustelua ja ajatustenvaihtoa sekä
 • inspiroivia esimerkkejä ja helppoja harjoituksia

Valmennukset voidaan toteuttaa joko etäyhteydellä tai lähitapaamisina. Ideaali ryhmäkoko on 10-12 henkilöä.

Investointi

1200€ + alv 24% / kerta etäyhteydellä tai Oulun seudulla, kun kokonaisuuteen kuuluu vähintään 4 valmennuskertaa. Yksittäisen kerran hinta 1980€ + alv 24%. Mahdolliset matkakulut lisätään hintaan.

Hinta sisältää ennakkokyselyn sekä palautteen keräämisen. Sisältö räätälöidään kohderyhmälle ennakkokyselyn perusteella.

The Happiness PracticeTM (THP)

The Happiness Practice (THP) on ainoa näyttöön perustuva toimintamalli, joka mitattavasti parantaa hyvinvointia ja suorituskykyä keskitty-mällä kuormitustekijöiden ja stressioireiden vähentämiseen sekä onnellisuuden ja sen sivutuotteiden; innovaation, resilienssin ja pitkäjänteisyyden lisäämiseen. THP ratkaisee yritysten kolme ajankohtaista ongelmaa:

 • stressin ja työuupumuksen ennaltaehkäisy ja lievittäminen
 • hyvinvoinnin edistäminen ja lisääminen
 • suorituskyvyn optimointi sekä yritys-, tiimi- että yksilötasolla.

THP auttaa räätälöimään ja mittaamaan niin organisaation kuin yrityskulttuurinkin tärkeimpiä mittareita, joiden määrällisten ja laadullisten tulosten avulla kestävän kilpailukyvyn rakentaminen ja ylläpitäminen on mahdollista.

Valmennus toteutetaan 12 verkon yli tapahtuvana 45-minuutin sessiona kuuden kuukauden aikana

 • 6 x 45 min Learning session -valmennusta
 • 6 x 45 min Happiness Huddle -valmennusta

Joka learning sessionissa opitaan uusi käyttäytymismalli ja kolme harjoitusta seuraavalle kuukaudelle. Happiness huddlet ovat kokemusten jakamista, purkamista ja yhdessä oppimista varten.

Hinta: 1987€ + alv 24% / hlö, toteutus 10-12 henkilön kohorteissa.

Jos haluat kuulla lisää, jätä yhteystietosi ja palaan asiaan mahdollisimman pian!

  Avainsanat: itsensä johtaminen, onnellisuus, menestys, selkeys, kokonaisuuden näkeminen, syvä ymmärrys, päättäväinen toiminta, hyvinvointi, arvot