Kartta ei ole maasto

No mitä se sitten on? Tässä oma näkemykseni.

Tapa, jolla näemme ja koemme maailmaa ei useinkaan ole sama kuin mitä maailma oikeasti on. Se on ennemminkin vain meidän oma näkemyksemme ja käsityksemme siitä.

Syntymästä asti alamme rakentamaan omaa käsitystämme maailmasta perustuen omiin kokemuksiimme. Ajan myötä meille rakentuu ikään kuin kartta, jonka mukaan elämässämme suunnistamme. Kokemuksiimme perustuen rakennamme mielessämme syy-seuraussuhteita ja vastaavuussuhteita  – kun tapahtuu näin, siitä seuraa… kun tapahtuu noin, se tarkoittaa sitä, että…

Rakentaessamme karttaa emme kuitenkaan voi millään saada siihen mahtumaan kaikkea tietoa, jota olemme nähneet ja kokeneet. Tehokkuuden vuoksi, kuten missä tahansa maastokartassakin, mekin jätämme osan informaatiosta kokonaan pois tai muutamme sitä muuhun kokonaisuuteen sopivammaksi. Ja teemme sen perustuen täysin omiin, kartan piirtäjän, subjektiivisiin kokemuksiin ja näkemyksiin. Näin kartta voi vääristyä ja muuttuu ennemminkin vain meidän kuvaukseksi ympäristöstämme, olematta täysin virheetön tai paikkaansa pitävä.

Näin ajatellen, jokaisella ihmisellä on oma karttansa – tapansa nähdä ja kokea maailma. Ja näin ollen on yhtä monta tapaa nähdä ja kokea maailma, kuin on ihmistäkin.

Oletko koskaan ajatellut onko sinun karttasi hyödyllinen? Palveleeko se sinun hyvinvointiasi?

Muuttamalla tapaasi ajatella, tehden siitä entistä toimivamman ja hyvinvointiasi palvelevan, muutat samalla myös koko karttaasi, maailmaasi.

Kaikkea hyvää tähän hetkeesi,

Paula